FANDOM


Leg


Canon3
Legends2
Twi'lek

En kvinnelig twi'lek.

Twi'leker er høye og tynne humanoide. De har to lange lekkuer på hver side av hodet, nærme ørene. Disse vokser med alderen, og blir lengere jo eldre Twi'leken blir. Om en av lekkuene kuttes av, vil Twi'leken aoutomatisk dø. Dette grunnes at inne i lekkuen sitter deler hjernen. Rasen har sin opprinnelse fra Ryloth.

Kvinnelige twi'leker benyttes som underholdning av de velstående og korrupte - og sees på som et tegn på rikdom - noe som har dømt flere generasjoner av kvinnelige twi'leker inn i fangenskap.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki