FANDOM


Polus.jpg

Polus

Polus er en arktisk planet i det Ytre Rim. Polus består av ett gigantisk frossent hav og fjellkjeder. Gjennomsnittstempraturen om dagen er 50 grader under frysepunktet, så Polus har store snøstormer. Nær-menneskearten Pyn'gani kommer fra Polus, og overlever kulden inne i varmeskjoldgeneratorer. Polus har noen få tider da begge solene skinner direkte på planeten, noe som oppvarmer den. Pyn'ganier graver etter mineraler som er essensielle for karbonittfrysing, og lever hovedsaklig av det. Polus har et lavt befolkningstall på bare 600 000 pyn'gani.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki