FANDOM


Canonical
Canon2
Legends3


Lobot/Canon
Lobot
Hjemplanet Bespin
Art Menneske
Kjønn Mann
Høyde 1,75 meter
Tilknyttet Lando Calrissian


Lobot var Cloud Citys sjefadmenstrativ under Lando Calrissians tid som Baron Admenistrator. Lobot er direkte koblet til byens sentral-nettverk via en Aj^6 cyborg-innplantasjon i bakhodet og hjernen hans. Lobot var byens første og eneste offiser med direkte kontakt til sentralen.

Biografi

Lobot var strandet over Bespin, uten hjem, penger eller jobb. Han ble fort arrestert for småtyverier. Men byens daværende baronesse, Ellisa Shallence, så et potensjonal i den unge landstrykeren og ga han 15 års tjeneste til Cloud City isteden for fengsel. Byens teknikere borret hull i skallen hans og satte inn cyberniske datamaskiner i hodet hans. Etter at de 15 årene hadde gått valgte Lobot å forbli i stillingen sin.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki