FANDOM


Leg
IG-2000

IG-2000

IG-2000 var det høyt modefiserte skipet til morderdroiden IG-88, personlig designet og produsert av dusørjegeren selv. Produsert på Mechis III, IG-2000 var designet for å spre like mye frykt og terror som morderdroiden selv.

IG-2000 var 20 meter langt og designet kun for kamp. Den hadde en KDY Galaxy-15 ionemotor IG-88 stjal fra en Nebulon-B Fregatt og tre Quadexreaktorer, noe som ga skipet en fart som kunne utkonkurere Boba Fetts Slave I. Siden IG-88 ikke ble påvirket av vanlige G-krefter eller andre gravitasjonseffekter kunne han bruke plutselige manøvre som ville være umulig å gjøre for en vanlig pilot. IG-88's evne til å kommunisere direkte med datasystemer ga han også evnene til å kommunisere med skipet og til og med infiltrere datasystemer i andre skip, forstyrre kommunikasjon og sette våpen, skjold eller motorer ut av spill i andre skip. IG-2000's arsenal besto av to tunge laserkanoner og en ionekanon, pluss en trekkstråle som kunne fange ødelagte skip.

Siden det var fire IG-88 droider var det også flere IG-2000. Et av skipene ble ødelagt av Boba Fett og Slave I, men det er forsatt ukjent hva som skjedde med resten av IG-2000 skipene.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki