FANDOM


Mandaloriansongalidraan

True mandalorians under kampen om Galidgraan, det siste slaget i Den mandaloriske borgerkrigen

60 BBY - 44 BBY

Den mandaloriske borgerkrigen kom til som et resultat av skapelsen av en kodeks som skapte et mer moderne mandalorisk styre. Konflikten var mellom to grupper som kalte seg True mandalorians og Death Watch. Death Watch ønsket et mer moderne styre, mens True mandalorians var for den nye styreformen.

Concordddawn

Kampen om Concord Dawn

Kampen om Concord Dawn

58 BBY

På planeten Concord Dawn, bodde det en stor gruppe med mandaloriske borgere lojale til True mandalorians. Når Death Watch innvaderte planeten, tibrakte de flere dager med å slakte ned True mandalorians. True mandalorians greide å presse Death watch ut av systemet. Den unge Jango Fett deltok også i slaget


Kampen om Korda 6

Battle of Korda 6

Kampen om Korda 6

52 BBY

En felle, og vi gikk rett inn i den...

Jango Fett

Under kampen om Korda 6, ble True mandalorians utsatt for et bakholdsangrep av Death Watch. Etter å ha greid å ta seg noe inn, delte True mandalorians seg opp i tre grupper, der Jango Fett var lederen for den ene. Krigen endte med seier til Death watch.


Kampen om Galidraan

Dooku Open Seasons

Grev Dooku under kampen om Galidraan

44 BBY

Første konflitk

Guvernøren på Galidgraan hadde hemmelig holdt Death watch skjult på planeten. Dette oppdaget True mandalorians under ledelse av Jango Fett, og de angrep Death watch. Men før de fikk tatt lederen, ga Death watch en beskjed til jedi-ordenen om at True mandalorians drepte "politiske aktivister".


Andre konflikt

Kort tid etter ankom jedi-ordenen systemet, og utryddet True mandalorians. Alle True mandalorians bortsett fra Jango Fett døde, og elleve jedier ble drept.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki